Cung cấp, lắp đặt Hệ thống camera giám sát hải quan

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan mời thầu Cung cấp, lắp đặt Hệ thống camera giám sát hải quan tại Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng.

Tên bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

Địa chỉ: Lô E3, Phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: 04.39440833/04.39440618/phongqlkt.hq@gmail.com.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Website Tổng cục Hải quan đăng tải thông báo mời thầu từ ngày 22/7/2016 với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống camera giám sát hải quan tại Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng thuộc chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cục Hải quan TP Đà Nẵng.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống camera giám sát hải quan tại Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng thuộc chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cục Hải quan TP Đà Nẵng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 140 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thường xuyên.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 27/7/2016 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Vụ Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan (Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu:

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng/Tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Các hình thức Bảo đảm dự thầu khác không được Bên mời thầu chấp nhận.

- Giá trị và đồng tiền đảm bảo dự thầu: 600.000.000 VNĐ (Sáu trăm triệu đồng chẵn).

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 17/8/2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 17/8/2016.

(eFinance)