Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera quan sát

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Đồng Nai mời thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera quan sát, báo động, hệ thống mạng vi tính, điện thoại, chống sét lan truyền.

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Đồng Nai.

- Địa chỉ: đường Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại: 0613 821 372, Fax: 0613 825 095.

- Mã số thuế: 3601498804.

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera quan sát, báo động, hệ thống mạng vi tính, điện thoại, chống sét lan truyền, sàn nâng máy chủ, âm thanh hội trường, phòng họp và máy chiếu hội trường.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera quan sát, báo động, hệ thống mạng vi tính, điện thoại, chống sét lan truyền, sàn nâng máy chủ, âm thanh hội trường, phòng họp và máy chiếu hội trường.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.

2. Tên dự án: Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc KBNN Đồng Nai.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh trang thông thường.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 25 tháng 03 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 01 tháng 04 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang. Địa chỉ: C32 - KP1 - P. Bửu Long - Biên Hòa - Đồng Nai. Số điện thoại 0613 952 728.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn). Hình thức đảm bảo: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00, ngày 01 tháng 04 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 15, ngày 01 tháng 04 năm 2016.

(eFinance)