Cung cấp, lắp đặt hệ thống máy bơm chữa cháy tại KBNN Hạ Long, Móng Cái

Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh mời thầu "Cung cấp, lắp đặt hệ thống máy bơm chữa cháy tại KBNN Hạ Long, Móng Cái".

1. Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh.

2. Tên gói thầu:

2.1. Cung cấp, lắp đặt hệ thống máy bơm chữa cháy tại KBNN Hạ Long, Móng Cái; Camera quan sát tại KBNN Vân Đồn; Thiết bị kho quỹ tại các KBNN huyện, thị xã, thành phố trực thuộc KBNN Quảng Ninh.

2.2. Cung cấp, lắp đặt thiết bị âm thanh tại KBNN Ba Chẽ, Đầm Hà; Máy quay tại Văn phòng KBNN Quảng Ninh; Máy quét tại các KBNN huyện, thị xã, thành phố trực thuộc KBNN Quảng Ninh.

2.3. Trang bị phương tiện làm việc (nội thất) cho KBNN Ba Chẽ, Móng Cái, Bình Liêu, Hoành Bồ, Uông Bí trực thuộc KBNN Quảng Ninh.

3. Nguồn vốn: Quỹ PTHĐ ngành tại đơn vị và quỹ PTHĐ ngành Kho bạc Nhà nước cấp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

 5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ ngày 14/5/2015 đến trước 08 giờ 00 ngày 21/5/2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh - Đường 25/4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

-  Điện thoại: 0333.611.423 - Số máy lẻ: 222; fax 0333.825.315.

8. Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu là: 500.000 đồng/bộ.

9. Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: Trước 08 giờ 00 ngày 21/5/2015 tại Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh - Đường 25/4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

(eFinance)