Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát hải quan

Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu "Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh có nghi vấn bằng RFID tại nhà ga T2 sây bay Nội Bài".

1. Tên cơ quan/Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, Phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 04.39440833.

- Fax: 04.39440618.

- Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 292/QĐ-TCHQ ngày 24/02/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.  

4. Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.          

5. Giá gói thầu: 3.251.000.000 đồng (Ba tỷ, hai trăm năm mươi mốt triệu đồng).

6. Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu: kể từ ngày 26/02/2016.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh có nghi vấn bằng RFID tại nhà ga T2 sây bay Nội Bài

3.251.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I/2016

Hợp đồngtrọn gói

120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng giá gói thầu

3.251.000.000

 

(eFinance)