Cung cấp, lắp đặt máy bơm nước chữa cháy tại Kho dự trữ Quy Nhơn

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình mời thầu "Cung cấp, lắp đặt máy bơm nước chữa cháy tại Kho dự trữ Quy Nhơn".

- Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy bơm nước chữa cháy tại Kho dự trữ Quy Nhơn.

- Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt máy bơm nước chữa cháy tại Kho dự trữ Quy Nhơn.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước cấp năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: từ lúc 08 giờ ngày 10/9/2015.

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: trước 09 giờ ngày 15/9/2015.

- Thời gian mở báo giá: lúc 10 giờ ngày 15/9/2015.

- Địa chỉ phát hành, tiếp nhận: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình (số 705 đường Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định); số điện thoại: 056 (3822602 - 3824905); số fax: 056 3827526.

(eFinance)