Cung cấp lắp đặt máy phát điện 100KVA

Cục Thuế tỉnh Cà Mau có nhu cầu đăng tải thông tin trên Trang Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về kế hoạch chỉ định thầu với những nội dung như sau.

1. Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

- Số 01 An Dương Vương Phường 7, Tp Cà Mau.

- Điện thoại: 0780.6251888.  Fax: 0780.6251880.

2. Tên dự án: Cung cấp lắp đặt máy phát điện 100KVA, nhà đặt máy và vật tư lắp đặt máy phát điện công trình xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Thới Bình.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số: 1522/QĐ-CT ngày 17/11/2015 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

4. Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

5. Tổng mức đầu tư: 638.462.000 đồng.

Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm máy phát điện 100KVA, vật tư lắp đặt và Nhà đặt máy phát điện.

635.690.000

Nguồn vốn TCT cấp và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành thuế

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Q4/2015

Trọn gói

60 ngày

2

Chi phí thẩm định giá

2.772.000

Chỉ định thầu

 

T11/2015

Theo tỉ lệ %

Đã thực hiện

(eFinance)