Cung cấp lắp đặt máy phát điện dự phòng + Bộ chuyển đổi ATS

Trường Đại học Tài chính - Marketing mời thầu "Cung cấp lắp đặt máy phát điện dự phòng + Bộ chuyển đổi ATS".

- Tên Bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Marketing.

- Tên gói thầu: “Cung cấp lắp đặt máy phát điện dự phòng + Bộ chuyển đổi ATS”.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Ký túc xá - Thư viện trường Đại học Tài chính - Marketing.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 18/6/2015 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 16/7/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án Trường Đại học Tài chính - Marketing, số 2/4 Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án Trường Đại học Tài chính - Marketing, số 2/4 Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 16/7/2015.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

+ Hình thức đảm bảo dự thầu: bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút, ngày 16/7/2015 tại Ban Quản lý dự án Trường Đại học Tài chính - Marketing, số 2/4 Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM.

Trường Đại học Tài chính - Marketing kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)