Cung cấp, lắp đặt máy photocopy

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy photocopy cho CCT thành phố Hưng Yên, CCT huyện Kim Động và CCT huyện Khoái Châu.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thông báo mời chào hàng cạnh tranh từ ngày 13/5/2015.

- Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu từ ngày 18/5/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 25/5/2015 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ yêu cầu: Tại phòng HCQT-TV-AC Cục Thuế tỉnh Hưng Yên - số 2 phố Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Giá bán 1 bộ Hồ sơ yêu cầu: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất: Tại Cục Thuế tỉnh Hưng Yên - số 2 phố Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 25/5/2015.

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút ngày 25/5/2015 tại Cục Thuế tỉnh Hưng Yên - số 2 phố Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên kính mời đại diện các Nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)