Cung cấp lắp đặt nội thất văn phòng, trang âm ánh sáng hội trường

(eFinance Online) - Cục Hải quan thành phố Hà Nội mời thầu cung cấp lắp đặt nội thất văn phòng, trang âm ánh sáng hội trường,...

Tên bên mời thầu: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Số 129 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 37910169 (504); Fax: 04. 37910158.

Mã số thuế: 01 00 84 95 34.

Đề nghị Báo Đấu thầu, website Bộ Tài chính, website Tổng cục Hải quan đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: cung cấp lắp đặt nội thất văn phòng, trang âm ánh sáng hội trường, phòng họp, thiết bị bếp công trình cải tạo, mở rộng trụ sở Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

- Nội dung chính của gói thầu: cung cấp lắp đặt nội thất văn phòng, trang âm ánh sáng hội trường, phòng họp, thiết bị bếp công trình cải tạo, mở rộng trụ sở Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Tên dự án: Dự án mua sắm nội thất văn phòng, trang âm ánh sáng hội trường, phòng họp, thiết bị bếp công trình cải tạo, mở rộng trụ sở Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn/ 02 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ ngày 25 tháng 8 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 14 tháng 9 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 504, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, số 129 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 04. 37910169 (504), Fax: 04. 37910158.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn./.).

9. Bảo đảm dự thầu: 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng).

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 14 tháng 9 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 14 tháng 9 năm 2016. 

(eFinance)