Cung cấp lắp đặt Thiết bị máy điều hòa cho trụ sở làm việc mới

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu "Cung cấp lắp đặt Thiết bị máy điều hòa cho trụ sở làm việc mới Chi cục Thuế huyện Tân Hồng".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt Thiết bị máy điều hòa cho trụ sở làm việc mới Chi cục Thuế huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

+ Máy lạnh 2,0HP Inverter, gas R410, loại 02 cục treo tường. Số lượng 24 bộ.

+ Máy lạnh 2,5HP Inverter, gas R410, loại 02 cục treo tường. Số lượng 06 bộ. 

+ Máy lạnh 3 HP Inverter, gas R410, loại 02 cục treo tường. Số lượng 05 bộ. 

- Tên dự án: Công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 07 giờ 00 ngày 12 tháng 10 năm 2015 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 22 tháng 10 năm 2015 (trong giờ làm việc hành chính).

- Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu là: 500.000 (Năm trăm ngàn đồng).

- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 067.3855148 - 3852267; Fax: 067.3856679.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 16 giờ 00 phút ngày 22 tháng 10 năm 2015.

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị quý cơ quan đăng tải thông tin này lên Trang điện tử, Website Bộ Tài chính.

(eFinance)