Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng, nhà bếp, bàn tủ, hội trường

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh mời thầu Gói thầu số 14: "Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng, nhà bếp, bàn tủ, hội trường".

Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Địa chỉ: 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại/fax/email: 0393.855466 / 0393.588.467.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 14: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng, nhà bếp, bàn tủ, hội trường

- Giá gói thầu: 1.868.262.000 VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: trang bị hệ thống bàn ghế làm việc cho lãnh đạo và nhân viên, bàn ghế phòng họp, phông màn, tủ tài liệu, dường, rèm cửa, bục tượng Bác, sao đỏ búa liềm… cho các phòng làm việc, phòng hội trường và phòng ở đáp ứng nhu cầu sử dụng cho 49 công chức, nhân viên HĐ và 06 lãnh đạo đơn vị tại Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Đầu tư xây dựng Trụ sở Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 30, ngày 24 tháng 11 năm 2015 đến trước 09 giờ 30, ngày 01 tháng 12 năm 2015.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 VNĐ.

9. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 (bằng chữ: hai lăm triệu đồng) bằng thư bảo lãnh của ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30, ngày 01 tháng 12 năm 2015.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 01 tháng 12 năm 2015.

(eFinance)