Cung cấp máy đếm tiền, két sắt, máy đóng bó tiền, xe đẩy tiền, máy hút ẩm kho tiền, máy huỷ tài liệu, đèn soi tiền

Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh sẽ chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Cung cấp máy đếm tiền, két sắt, máy đóng bó tiền, xe đẩy tiền, máy hút ẩm kho tiền, máy huỷ tài liệu, đèn soi tiền...".

1. Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh.

2. Tên gói thầu:

2.1. Cung cấp máy đếm tiền, két sắt, máy đóng bó tiền, xe đẩy tiền, máy hút ẩm kho tiền, máy huỷ tài liệu, đèn soi tiền tại văn phòng KBNN Quảng Ninh và 14 KBNN huyện, thị xã, thành phố trực thuộc KBNN Quảng Ninh.

2.2. Cung cấp giá sắt kho lưu trữ tại văn phòng KBNN Quảng Ninh, KBNN Hạ Long, KBNN Cẩm Phả, KBNN Uông Bí, KBNN Quảng Yên; Tủ sắt đựng tài liệu tại KBNN Cẩm Phả, KBNN Uông Bí, KBNN Tiên Yên, KBNN Móng Cái; Ghế băng Inox khách hàng tại KBNN Cẩm Phả, KBNN Uông Bí.

2.3. Cung cấp Hệ thống thiết bị âm thanh tại KBNN Cẩm Phả, KBNN Uông Bí; Máy Fax tại văn phòng KBNN Quảng Ninh, KBNN Hải Hà; Máy Photocopy tại KBNN Vân Đồn.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành tại đơn vị.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ ngày 23/6/2014 đến trước 09 giờ 00 ngày 30/6/2014 (trong giờ hành chính).

6. Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh - Đường 25/4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0333.816.998; Fax: 0333.825.315.

7. Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: Trước 09 giờ 00 ngày 30/6/2014 tại Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh - Đường 25/4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

(eFinance)