Cung cấp máy móc thiết bị trang cấp cho lực lượng chống buôn lậu

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh mời thầu "Cung cấp máy móc thiết bị trang cấp cho lực lượng chống buôn lậu gian lận thương mại".

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu, cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: Cung cấp máy móc thiết bị trang cấp cho lực lượng chống buôn lậu gian lận thương mại.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chống hành vi trái pháp luật tại đơn vị.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Giá gói thầu: 372.946.000 đồng (Ba trăm bảy mươi hai triệu, chín trăm bốn mươi sáu ngàn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian đăng chào thầu: Từ 11/03/2016 trên Báo đấu Thầu; trên Website Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh; website Cổng Thông tin Bộ Tài Chính, website Tổng Cục Hải quan.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 17/03/2016 chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 24/03/2016.

+ Hạn cuối nộp Hồ sơ đề xuất: chậm nhất trước 15 giờ 00 phút ngày 24/03/2016.

- Đóng thầu: 15 giờ 00 phút ngày 24/03/2016.

- Mở thầu: 15 giờ 30 phút ngày 24/03/2016.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu, nhận Hồ sơ đề xuất: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh (Số 435, đường 30/4 - Phường 1 - TP Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh).

(eFinance)