Cung cấp máy phát điện

Cục Hải quan TP Đà Nẵng mời thầu gói thầu: "Cung cấp máy phát điện".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan TP Đà Nẵng.

- Tên gói thầu: 15: Cung cấp máy phát điện.

- Tên dự án: Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh: từ ngày 13/11/2015 đến trước 10 giờ 00 ngày 18/11/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Tài vụ - Quản trị - Cục Hải quan TP Đà Nẵng, 250 Bạch Đằng, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Số điện thoại: 05113 823 761. Số Fax: 05113 823 761.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 10 giờ 00 ngày 18/11/2015.

(eFinance)