Cung cấp máy Photocopy cho hệ thống KBNN Cần Thơ

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Cung cấp máy Photocopy cho hệ thống KBNN Cần Thơ".

- Tên Bên mời thầu: KBNN Cần Thơ.

- Tên gói thầu: Cung cấp máy Photocopy cho hệ thống KBNN Cần Thơ.

- Tên dự án: Mua sắm máy Photocopy cho hệ thống KBNN Cần Thơ.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành tại đơn vị.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán Hồ sơ Yêu cầu: từ ngày 11/6/2014 đến ngày 18/6/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ Yêu cầu: KBNN Cần Thơ (Số 369F, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

- Giá bán 1 bộ Hồ sơ Yêu cầu: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút, ngày 18/6/2014 tại Văn phòng KBNN Cần Thơ số 369F Nguyễn Văn Cừ nối dài - phường An Khánh - quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ.

(eFinance)