Cung cấp mực in cho Văn phòng Chi cục Thuế, thành phố Sa Đéc

Chi Cục Thuế thành phố Sa Đéc mời thầu "Cung cấp mực in cho Văn phòng Chi cục Thuế, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp".

- Tên Bên mời thầu: Chi Cục Thuế thành phố Sa Đéc.

- Tên gói thầu: Cung cấp mực in cho Văn phòng Chi cục Thuế, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.  

- Tên dự án: Mua sắm năm 2015.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 07 giờ 00 ngày 08  tháng 6 năm 2015 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 16 tháng 06 năm 2015 (trong giờ làm việc hành chính).

- Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).

- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Số 122 Khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 067.3861516; Fax: 067.3861516.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Số 122 Khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 16 giờ 00 phút ngày 16 tháng 6 năm 2015.

(eFinance)