Cung cấp, thi công hệ thống chống sét lan truyền máy chủ cho các Chi cục thuế

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang mời thầu "Cung cấp, thi công hệ thống chống sét lan truyền máy chủ cho các Chi cục thuế".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

- Tên gói thầu: Cung cấp, thi công hệ thống chống sét lan truyền máy chủ cho các Chi cục thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

- Tên dự án: Trang bị tài sản cố định năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 30 phút ngày 04 tháng 5 năm 2015 đến trước 09 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, địa chỉ G 15-1 đường 3/2, phường An Hòa, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Điện thoại: 077. 3862581; Fax: 077. 3870405.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, địa chỉ G15-1 đường 3/2, phường An Hòa, TP.Rạch Giá tỉnh Kiên Giang.

- Bảo đảm dự thầu: Giá trị 30.000.000 đồng VN (Ba mươi triệu đồng). Nhà thầu có thể nộp tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng, Tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (theo mẫu số 13 Chương IV).

- HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 5 năm 2015, tại Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, địa chỉ G15-1 đường 3/2, phường An Hòa, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)