Cung cấp thiết bị hạ tầng triển khai 03 dịch vụ công Kho bạc Nhà nước

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Cung cấp thiết bị hạ tầng triển khai 03 dịch vụ công Kho bạc Nhà nước (gói thầu 4)".

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị hạ tầng triển khai 03 dịch vụ công Kho bạc Nhà nước (gói thầu 4).

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ 09h ngày 08/8/2014 đến trước 09h ngày 29/8/2014.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn).

- Nhận hồ sơ dự thầu : Trước 09 giờ ngày 29/8/2014.

- Đóng thầu : 09 giờ ngày 29/8/2014.

- Mở thầu : 09 giờ 30 ngày 29/8/2014.

- Địa điểm đóng, mở thầu : Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu : 494.000.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi tư triệu đồng  chẵn). Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)