Cung cấp trang thiết bị và phần mềm bảo mật cho hệ thống thông tin

Cục Công nghệ Thông tin, Tổng cục Dự trữ Nhà nước mời thầu "Cung cấp trang thiết bị và phần mềm bảo mật cho hệ thống thông tin".

- Tên chủ đầu tư: Cục Công nghệ Thông tin, Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cung cấp trang thiết bị và phần mềm bảo mật cho hệ thống thông tin tại các đơn vị của Tổng cục Dự trữ nhà nước.

- Tên dự án: Mở rộng triển khai an toàn an ninh thông tin cho các đơn vị cấp Chi cục Dự trữ Nhà nước.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08h30 ngày 03/10/2014 đến trước 08h30 ngày 23/10/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Tổng hợp - Cục Công nghệ Thông tin, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Công nghệ Thông tin, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 08h30 ngày 23/10/2014.

- Bảo đảm dự thầu: 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng chẵn); Hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng nơi có tài khoản giao dịch của nhà thầu.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09h00 (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 10 năm 2014 tại Hội trường tầng 7, trụ sở cơ quan Tổng cục Dự trữ nhà nước.

Cục Công nghệ Thông tin kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)