Cung cấp và lắp đặt đồ gỗ; thiết bị âm thanh; Rèm cửa; Nệm, ga, gối, màn

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk mời thầu Cung cấp và lắp đặt đồ gỗ; thiết bị âm thanh; Rèm cửa; Nệm, ga, gối, màn.

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt đồ gỗ; thiết bị âm thanh; Rèm cửa; Nệm, ga, gối, màn.

- Tên dự án: Mua sắm tài sản năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh, trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 7 năm 2015 đến ngày 17 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Số 12 Lý Thái Tổ, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

+ Điện thoại: 0500.3856634; Fax: 0500.3852861.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

- Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng); hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 7 năm 2015, tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, số 12 Lý Thái Tổ, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(eFinance)