Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền tại Chi cục Thuế

Cục Thuế Quảng Bình mời thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền tại Chi cục Thuế huyện Lệ Thủy và Tuyên Hóa".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế Quảng Bình.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền tại Chi cục Thuế huyện Lệ Thủy và Tuyên Hóa.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 30, ngày 03 tháng 7 năm 2015 đến trước 8 giờ 30, ngày 14 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế Quảng Bình. Đường Thống Nhất - Đồng Hới - Quảng Bình. Điện thoại: 0523.821.142; Fax: 0523.844.281.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế Quảng Bình. Đường Thống Nhất - Đồng Hới - Quảng Bình.

- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 14 tháng 7 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Giá trị bảo đảm dự thầu: 3 triệu đồng (Ba triệu đồng chẵn).

+ Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng.

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh Ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 7 năm 2015, tại Cục Thuế Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Đồng Hới - Quảng Bình.

Cục Thuế Quảng Bình kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)