Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

Cục Thuế thành phố Hà Nội mời thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí thuộc dự án xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Đống Đa.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2015 đến trước 9 giờ, ngày  8 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT:

+ Địa chỉ: 187 Giảng Võ - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội.

+ Điện thoại/ Fax/ E-mail: (04) 3 7739024.

- Giá bán 1 bộ HSMT:2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản trị- Tài vụ, Cục Thuế TP Hà Nội, 187 Giảng Võ - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày  8 tháng  6  năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn) Bảo đảm dự thầu được thực hiện bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chứng thư bảo lãnh do ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 8 tháng 6  năm 2015 tại: Cục Thuế thành phố Hà Nội - 187, Giảng Võ , P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội.

 Cục Thuế thành phố Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)