Cung cấp và lắp đặt Hệ thống PCCC

Cục Thuế TP Cần Thơ mời thầu "Cung cấp và lắp đặt Hệ thống PCCC".

1. Tên bên mời thầu: Cục Thuế TP Cần Thơ.

2. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống PCCC.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ ngày 07h00’ ngày 11/9/2015 đến trước 09h00’ ngày 22/9/2015 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Cục Thuế TP Cần Thơ (Phòng HCQTTVAC), địa chỉ: 379 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: 0710.3820732, Fax: 0710.3823915.

7. Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

8. Địa điểm nhận hồ sơ đề xuất: Cục Thuế TP Cần Thơ (Phòng HCQTTVAC), địa chỉ: 379 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

9. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 9h00’ ngày 22/9/2015.

Cục Thuế TP Cần Thơ kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên.

(eFinance)