Cung cấp và lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn mời thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy".

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Số 86, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 02813 871 629; Fax: 02813 878 954.

Mã số thuế: 4700121254.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy công trình Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

 1. Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của ngành Thuế.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 ngày 11 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, tầng 2. Địa chỉ: số 86 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
 7. Gía bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (đã bao gồm cả thuế).
 8. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi năm triệu đồng), bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
 9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 12 năm 2015.
 10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15 phút, ngày 11 tháng 12 năm 2015.

(eFinance)