Cung cấp và lắp đặt hệ thống rèm màn, khẩu hiệu trụ sở Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị mời thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống rèm màn, khẩu hiệu trụ sở Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống rèm màn, khẩu hiệu Trụ sở Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh.

- Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống nội thất trụ sở Văn phòng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị và Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08 giờ 00 ngày 27/10/2014 đến trước 14 giờ 00 ngày 30/10/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, 260 Đường Hùng Vương - Phường Đông Lương - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3855283. Fax: 053.3858996.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất trước 14 giờ 00, ngày 30 tháng 10 năm 2014, tại địa chỉ: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, 260 Đường Hùng Vương - Phường Đông Lương - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.

(eFinance)