Cung cấp và lắp đặt Máy chiếu

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo kế hoạch gói thầu Cung cấp và lắp đặt Máy chiếu.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Địa chỉ: 05 Nguyễn Tất Thành, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0643.852087 (111-112). Fax: 0643.856615.

2. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Máy chiếu.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt): Số 53/QĐ-KBBRVT ngày 7/7/2016. Người ký: Trần Xuân Khánh - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu. 

5. Giá gói thầu: 39.979.500 đồng (Ba mươi chín triệu, chín trăm bảy chín nghìn, năm trăm đồng).  

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp và lắp đặt Máy chiếu

39.979.500

Nguồn KP năm 2016

CĐT

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III/2016

Trọn gói

10 ngày

Tổng giá trị gói thầu

39.979.500

(eFinance)