Cung cấp và lắp đặt máy Phát điện cho Chi cục Thuế

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Cung cấp và lắp đặt máy Phát điện cho Chi cục Thuế các huyện".

- Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy Phát điện cho Chi cục Thuế các huyện thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

- Tên dự án: Mua sắm máy Phát điện năm 2014.

- Nguồn vốn: Kinh phí NSNN do Tổng cục Thuế cấp năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng từ 8giờ ngày 25 tháng 7 năm 2014 đến trước 9 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục thuế tỉnh Bắc Giang, gác 3 nhà 4 tầng. Điện thoại 0240.3855266.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá) chậm nhất trước 9 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2014.

- Hồ sơ mời thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7 năm 2014 tại phòng họp tầng 2 Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

(eFinance)