Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc mời thầu "Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng.

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: vào 13 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8 năm 2015 đến 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSMT: Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, số 42 Đường Nguyễn Trãi Phường Đống Đa Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại 0211 841954.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng Việt Nam).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, số 42 Đường Nguyễn Trãi Phường Đống Đa Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc.

- Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 phút ngày 20/8/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng chẵn).

- HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 20/8/2015 tại Hội trường Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)