Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 80KVA cho trụ sở làm việc

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 80KVA cho trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 80KVA cho trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Tên dự án: Mua sắm tập trung năm 2016.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 07 giờ 00 ngày 16 tháng 06 năm 2016 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 06 năm 2016 (trong giờ làm việc hành chính).

- Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu là: 500.000 (Năm trăm ngàn đồng).

- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 067.3855148 - 3852267; Fax: 067.3856679.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất (HSĐX): Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) theo hình thức thư bảo lãnh của các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc tiền mặt và được gửi đến Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp trước thời điểm đóng thầu.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 06 năm 2016.

(eFinance)