Cung cấp và lắp đặt nội thất Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Phủ Lý

Cục Thuế tỉnh Hà Nam mời thầu "Cung cấp và lắp đặt nội thất Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Phủ Lý".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt nội thất Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Phủ Lý.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 03 tháng 10  năm 2015 đến trước 09 giờ, ngày 13 tháng 10 năm 2015 trong giờ hành chính.

- Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Hà Nam, số 7 - Đường Trần Phú - Phường Quang Trung - TP Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam. Điện thoại: 03513.852.941; Fax: 03513.852.350.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 13 tháng 10 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 16.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu triệu đồng chẵn).

- HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ, ngày 13  tháng 10 năm 2015 tại Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Cục Thuế tỉnh Hà Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)