Cung cấp và lắp đặt nội thất văn phòng

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk mời thầu Cung cấp và lắp đặt nội thất văn phòng.
 
 
 
 
 

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ: Số 12 Lý Thái Tổ - Tp. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại/fax/email: 0500.3856.634/0500.3852861/ntluan.dla@gdt.gov.vn.

Mã số thuế: 6000244180.

Đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính đăng tải thông tin mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt nội thất văn phòng.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt nội thất văn phòng công trình xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Phù hợp với tiến độ thi công toàn công trình (dự kiến 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 09 giờ, ngày 09 tháng 9 năm 2016 đến trước 09 giờ, ngày 19 tháng 9 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ số 12 Lý Thái Tổ - Tp. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại/fax/email: 0500.3856.634/0500.3852861/ntluan.dla@gdt.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9. Đảm bảo dự thầu: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn), hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

10.  Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 19 tháng 9 năm 2016.

11.  Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 9 năm 2016.

(eFinance)