Cung cấp và lắp đặt thiết bị chống trộm kho ấn chỉ

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk mời thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị chống trộm kho ấn chỉ cho Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố.

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

  - Địa chỉ: Số 12 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

  - Điện thoại: 0500.3856634.

  - Fax: 0500.3852861.

  - E-mail: tvnhan.dla@gdt.gov.vn.

2. Tên dự án: Mua sắm tài sản năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 912/QĐ-CT ngày 01/6/2016.

  Người phê duyệt: Trần Đăng Đức; Chức vụ: Q. Cục trưởng.

4. Tổng mức đầu tư: 480.000.000 đồng.

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị chống trộm kho ấn chỉ cho Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

Hình thức: Chào hàng cạnh tranh; Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 6 năm 2016.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

(eFinance)