Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện, âm thanh

Trường Đại học Tài chính - Marketing mời thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện, âm thanh".

- Tên Bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Marketing.

- Dự án: “Cải tạo và di dời cơ sở đào tạo”.

- Tên gói thầu số 2: “Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện, âm thanh”.

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 08 giờ 00 phút ngày 20/8/2015 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 27/8/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Trường Đại học Tài chính - Marketing, 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 001).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 14 giờ 00 phút ngày 27/8/2015 tại Trường Đại học Tài chính - Marketing, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 001).

- Giá bán 1 bộ Hồ sơ yêu cầu: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 27/8/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn).

HSĐX sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút ngày 27/8/2015 tại Trường Đại học Tài chính - Marketing, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM.

(eFinance)