Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống máy điều hòa

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống máy điều hòa".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống máy điều hòa.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc mới Chi cục Thuế huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 07 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2015 đến trước 16 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu là: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 067.3855148 - 3852267; Fax: 067.3856679.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) theo hình thức thư bảo lãnh của các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc tiền mặt và được gửi đến Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 năm 2015.

(eFinance)