Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp 100kVA - đường dây 35/0,4kV

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh mời thầu "Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp 100kVA - đường dây 35/0,4kV Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hương Sơn".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp 100kVA - đường dây 35/0,4kV Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung thuộc ngân sách Nhà Nước và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu.

- Thời gian phát hành HSYC chỉ định thầu: Từ 9 giờ 00 phút ngày 02 tháng 07 năm 2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 13 tháng 07 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSYC: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Hành chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ). Số 179 -  đường Xuân Diệu - thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Điện thoại: 0393.857.028 - 0393.856.692, Fax: 0393.851.803 (nhà thầu phải xuất trình hồ sơ năng lực, kinh nghiệm; Giấy giới thiệu của nhà thầu và chứng minh nhân dân của người được giới thiệu đến mua hồ sơ yêu cầu).

- Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Hạn cuối nhận HSĐX: Chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 07 năm 2015.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Phòng Hành Chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ - Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 179, đường Xuân Diệu, Thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 0393.856.692 - Fax: 0393.851.803.

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh kính mời đại diện của nhà thầu nộp HSĐX đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)