Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp và đường dây trung thế

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu: Gói thầu số 04 -Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp và đường dây trung thế.

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Địa chỉ: Số 31 đường 3/2, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Điện thoại: 0643. 582.800; Fax: 0643.852.698.

- Mã số thuế: 3500330925.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 04 - Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp và đường dây trung thế.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp và đường dây trung thế.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Phù hợp với tiến độ thi công toàn công trình. Dự kiến là 04 tháng (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ).

2. Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00, ngày 25 tháng 8 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 05 tháng 9 năm 2016. (Trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 31 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.582.800.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/bộ. (Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn) bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 05 tháng 9 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 05 tháng 9 năm 2016.

(eFinance)