Cung cấp va ly thuốc thử nhanh nhận biết các loại ma túy

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thông báo kế hoạch gói thầu Cung cấp va ly thuốc thử nhanh nhận biết các loại ma túy, tiền chất cho Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ: Số 40A Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 058.3590 166. Fax: 058.3590 181.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 324/QĐ-HQKH ngày 19/8/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

3. Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

4. Tổng giá gói thầu: 38.800.000 đồng (Ba mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng), giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT, chi phí đóng gói và chi phí vận chuyển.

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp va ly thuốc thử nhanh nhận biết các loại ma túy, tiền chất cho Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

38.800.000

Nguồn kinh phí hoạt động của Ngành Hải quan năm 2016

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi

hồ sơ

Tháng 8/2016

Hợp đồng trọn gói

Không quá 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)