Cung cấp vải may trang phục hải quan năm 2015

Tổng cục Hải quan mời thầu "Cung cấp vải may trang phục hải quan năm 2015 (Vải màu xanh da trời)".

- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

- ĐT liên hệ: 04.39440833.

- Fax: 04.39440618.

- Tên gói thầu: Cung cấp vải may trang phục hải quan năm 2015 (Vải màu xanh da trời).

- Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.        

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.      

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, Một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 09/6/2015 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Vụ Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan.

+ Địa chỉ: Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

+ Số điện thoại: 04.39440833; Fax: 04.39440618.

- Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Vụ Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan, Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 19/6/2015.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền: 23.000.000 VNĐ (Hai mươi ba triệu đồng).

+ Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam.

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Giấy bảo lãnh của Ngân hàng/tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 19/6/2015, tại Tổng cục Hải quan (Vụ Tài vụ Quản trị), Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)