Cung cấp vải may trang phục hải quan năm 2016

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Cung cấp vải may trang phục hải quan năm 2016 (Vải màu xanh da trời).

1. Tên cơ quan: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, Phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 04.39440833.

- Fax: 04.39440618.

- Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 1324/QĐ-TCHQ ngày 05/5/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.  

4. Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.          

5. Giá gói thầu: 1.338.529.500 đồng (Một tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu, năm trăm hai mươi chín nghìn năm trăm đồng; đã bao gồm các loại thuế, chi phí giao nhận, vận chuyển…). 

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp vải may trang phục hải quan năm 2016 (Vải màu xanh da trời)

1.338.529.500

Ngân sách nhà nước

Mua sắm

trực

tiếp

Một giai đoạn, Một túi hồ sơ

Tháng 5/2016

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 100 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi bàn giao toàn bộ hàng hóa

Tổng giá gói thầu

1.338.529.500

(eFinance)