Cung cấp văn phòng phẩm năm 2016

Trường Đại học Tài chính - Marketing mời thầu "Cung cấp văn phòng phẩm năm 2016".

Tên bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Địa chỉ: 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình.

Điện thoại/fax/email: phongkhtc@ufm.edu.vn.

Mã số thuế: 0304567182.  

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm năm 2016 cho Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Bằng chữ: Một tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng.

Nội dung chính của gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp văn phòng phẩm cho Trường trong năm 2016.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng là 1 năm. Trong đó, thời gian cung cấp là 01 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và nhận được đơn đặt hàng.

2. Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 đồng.

Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

3. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của trường.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/01/2016 đến 14 giờ 00 phút ngày 12/01/2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Tại phòng Kế hoạch - Tài chính (phòng 206), Trường Đại học Tài chính - Marketing, Số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM.

Số điện thoại: 08. 37720579;      Email: phongkhtc@ufm.edu.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 12/01/2016.

10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 12/01/2016.

(eFinance)