Đào tạo chuyên sâu về công tác thống kê và dự báo cho cán bộ làm công tác thống kê

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Đào tạo chuyên sâu về công tác thống kê và dự báo cho cán bộ làm công tác thống kê".

1. Tên Bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

2. Tên gói thầu: Đào tạo chuyên sâu về công tác thống kê và dự báo cho cán bộ làm công tác thống kê thuộc Bộ Tài chính.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian và địa điểm thực hiện các công việc đấu thầu:

- Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 5 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành Bản yêu cầu báo giá: phòng 215 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại 0422202828 ext: 2046).

- Hạn cuối tiếp nhận Báo giá: trước 09 giờ 00 phút ngày 01/6/2015.

- Địa điểm nhận Báo giá: trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại 0422202828 ext: 2046).

Báo giá sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2015, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Báo giá tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)