Đào tạo quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan, Cục CNTT & Thống kê Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu ''Đào tạo quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu".

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Đào tạo quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 113/QĐ-CNTT ngày 21/6/2016 của Cục trưởng cục CNTT & Thống kê Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu ''Đào tạo quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu ''.

4. Chủ đầu tư: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 600.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng chẵn).

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Đào tạo quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu

600.000.000 VNĐ

Nguồn kinh phí NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý II năm 2016

Hợp đồng trọn gói

120 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Giá gói thầu: 600.000.000 VNĐ

(eFinance)