Đấu thầu tập trung mua sắm tài sản đặc thù năm 2014

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá đấu thầu tập trung mua sắm tài sản đặc thù năm 2014.

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

2. Tên dự án: Đấu thầu tập trung mua sắm tài sản đặc thù năm 2014.

3. Tên gói thầu:

3.1. Gói số 1: Máy đo nhanh thủy phần;

3.2. Gói số 2: Máy đo nồng độ khí CO2;

3.3. Gói số 3: Thiết bị đo nồng độ PH3;

3.4. Gói số 4: Quạt công nghiệp;

3.5. Gói số 5: Máy dán màng (máy hàn nhựa).

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua sơ tuyển.

6. Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

7. Thời gian tổ chức:

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu và nhận Hồ sơ dự thầu: Từ ngày 17/7/2014 đến 9h00 ngày 06/8/2014.

- Thời gian đóng thầu: Vào hồi 9h00 ngày 06/8/2014.

- Thời gian mở thầu: Vào hồi 10h00 ngày 06/8/2014.

8. Bảo đảm dự thầu:

8.1. Gói số 1: 6.300.000 đồng;                                                         

8.2. Gói số 2: 11.000.000 đồng;

8.3. Gói số 3: 5.000.000 đồng;

8.4. Gói số 4: 3.060.000 đồng;

8.5. Gói số 5: 14.520.000 đồng.

9. Lệ phí bán Hồ sơ mời thầu:

- Đối với các gói thầu số 1, 3 và 4: 700.000 đồng/bộ hồ sơ/gói thầu.

- Đối với gói thầu số 2 và 5: 1.000.000 đồng/bộ.

10. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá.

11. Thời gian thực hiện hợp đồng: Đến hết ngày 15/10/2014

12. Địa chỉ bán HSMT, nhận HSDT và mở thầu: tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá, Số 572, Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa.

Các Nhà thầu quan tâm cần hỏi thêm chi tiết xin liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

(eFinance)