Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ thông báo kế hoạch gói thầu "Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ".

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ: Số 18 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

- Điện thoại: 07103 880420     Fax: 07103 841118

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 3878/QĐ-TCHQ ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ;

5. Tổng mức đầu tư được duyệt cho 02 gói thầu là: 1.852.564.380 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu, năm trăm sáu mươi bốn nghìn, ba trăm tám mươi đồng). 

Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 13: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện 160 kVA

990.000.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

Quý IV/2015

Trọn gói

60 ngày

2

Gói thầu số 15: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị văn phòng

952.564.380

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

Quý IV/2015

Trọn gói

60 ngày

Tổng giá trị các gói thầu

 1.852.564.380

 

 

 

 

 

(eFinance)