Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật bản quyền các sản phẩm phần mềm Oracle

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính mời thầu Gói thầu số 01: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật bản quyền các sản phẩm phần mềm Oracle phục vụ các ứng dụng chung toàn ngành Tài chính.

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828; Fax: 04.22208091.

Email: phungngoctan@mof.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật bản quyền các sản phẩm phần mềm Oracle phục vụ các ứng dụng chung toàn ngành Tài chính.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật bản quyền các sản phẩm phần mềm Oracle.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Nguồn vốn: NSNN và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ ngày 10/6/2016 đến trước 09 giờ ngày 30/6/2016.

6. Địa điểm phát hành HSMT: phòng 215 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04 2220 2828.

Fax: 04 2220 8091.

Email: phungngoctan@mof.gov.vn.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

8. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng./.).

- Đồng tiền sử dụng: đồng Việt Nam.

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2016.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2016.

(eFinance)