Diệt trùng thóc dự trữ quốc gia nhập kho kế hoạch năm 2016

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh thông báo kế hoạch gói thầu Diệt trùng thóc dự trữ quốc gia nhập kho kế hoạch năm 2016.

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

- Địa chỉ: số 15 - Nguyễn Sỹ Sách - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: 038 3 846 071 - Fax: 038 8 601 909.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 311/QĐ-CDTNT ngày 09/6/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện xông hơi, khử trùng thóc dự trữ quốc gia năm 2016 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

3. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (tại Phụ lục đính kèm). 

PHỤ LỤC: (Kèm theo Phiếu thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 458/CDTNT-KTBQ ngày 09/6/2016 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh).

 

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1.

Diệt trùng thóc dự trữ quốc gia nhập kho kế hoạch năm 2016

168.000.000

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Phát hành Bản yêu cầu báo giá: từ 09h00 ngày 14/6/2016.

- Thời điểm nộp báo giá:10h00 ngày 20/6/2016.

- Thời lập văn bản tiếp nhận báo giá: 10h30 ngày 20/6/2016.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện.

Theo tiến độ nhập thóc tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, chậm nhất đến hết ngày 15/8/2016.

(eFinance)