Điều chỉnh gói thầu lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Chi cục Hải quan

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo điều chỉnh gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Điện thoại/Fax/Email: 04 39440833/04 39440618/phongqlkt.hq@gmail.com.

2. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 1689/QĐ-TCHQ ngày 08/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

4. Quyết định phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu: của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

- Giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1689/QĐ-TCHQ ngày 08/6/2016 là 1.557.682.750 đồng.

- Giá gói thầu được điều chỉnh tại Quyết định số 1945/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2016 là 1.480.000.000 đồng.

B. Nội dung thông báo điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tổng cục Hải quan xin thông báo điều chỉnh giá gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị” như sau:

1. Điều chỉnh giá gói thầu: giá gói thầu được điều chỉnh là 1.480.000.000 đồng.

2. Các nội dung khác thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giữa nguyên không thay đổi.

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Quý đơn vị.

(eFinance)