Đính chính gói thầu thi công xây dựng công trình trụ sở KBNN Trà Bồng

Ngày 21/7/2015, KBNN Quảng Ngãi đã gửi Phiếu đăng thông báo mời thầu, gói thầu thi công xây dựng công trình trụ sở KBNN Trà Bồng - Quảng Ngãi đến Quý cơ quan để đăng tải theo quy định. Tuy nhiên, do sai sót trong quá trình soạn thảo nên sai tên dự án ở phần B. Nội dung thông báo mời thầu. Nay KBNN Quảng Ngãi kính đề nghị Quý cơ quan thông báo điều chỉnh, cụ thể như sau:

- Thông tin trước điều chỉnh:

+ Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

+ Tên dự án: Xây dựng Trụ sở KBNN Quảng Ngãi.

- Thông tin sau điều chỉnh:

+ Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

+ Tên dự án: Xây dựng Trụ sở KBNN Trà Bồng - Quảng Ngãi.

Các nội dung khác giữ nguyên theo thông báo mời thầu đã đăng.

(eFinance)