Đóng mới tàu tuần tra của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi mời thầu Gói thầu số 01: Đóng mới tàu tuần tra của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01 - Đóng mới tàu tuần tra của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên dự án: Đóng mới tàu tuần tra của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 2 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 24/11/2015 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 14/12/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Số 02 Trương Quang Giao, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 055.3720179; Fax: 055.3817775.

- Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi. Số 02 Trương Quang Giao, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 055.3720179; Fax : 055.3817775.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 14/12/2015.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền: 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn).

+ Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam.

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 08h30’ ngày 14/12/2015 tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi - Số 02 Trương Quang Giao, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)