ĐTXD công trình Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

(eFinance Online) - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất.thông báo kế hoạch gói thầu ĐTXD công trình Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất.

- Địa chỉ: L4 Lô 24, Đường Nguyễn Phúc Chu, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Điện thoại: 077.6255132; Fax: 077.6255123; E-Mail: ctycpthongnhat@gmail.com.

2. Tên dự án: ĐTXD công trình Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 889/QĐ-CT ngày 20 tháng 6 năm 2016 về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu ĐTXD công trình Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục thuế tỉnh Kiên Giang. 

5. Tổng mức đầu tư: 29.959.520.000 đồng. 

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

Tên Gói Thầu

Giá Gói Thầu (Đồng)

Nguồn Vốn

Phương Thức Lựa Chọn Nhà Thầu

Phương Thức Đấu Thầu

Thời Gian Lựa Chọn Nhà Thầu

Loại Hợp Đồng

Thời Gian Thực Hiện Hợp Đồng

Gói thầu số 01:

Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ + Thiết bị

21.149.129.035

Trong đó:

Chi phí XD: 19.361.944.292

Chi phí TB: 68.200.000

Chi phí nhà tạm: 193.619.443

Chi phí công việc HM chung: 440.310.318

Chi phí dự phòng: 1.085.054.983

Ngân sách

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn 02 túi hồ sơ

Quý III

2016

Theo đơn giá cố định

360 ngày

Gói thầu số 02:

Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01

55.570.213

Ngân sách

Chỉ định thầu

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý III Năm 2016

Trọn gói

95 ngày

Gói thầu số 03:

Tư vấn giám sát gói thầu số 01

594.792.026

Ngân sách

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn 02 túi hồ sơ

Quý III Năm 2016

Trọn gói

360 ngày

Gói thầu số 04:

Thí nghiệm xác định thử tải của đất nền gói thầu số 01

100.000.000

Ngân sách

Chỉ định thầu

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý III Năm 2016

Trọn gói

360 ngày

Gói thầu số 05:

Bảo hiểm công trình gói thầu số 01

38.860.289

Ngân sách

Chỉ định thầu

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý III Năm 2016

Trọn gói

360 ngày

Tổng giá trị: 21.938.351.563 đồng

 (eFinance)